CENNIK AKADEMII KOLOROWEJ CIUCHCI

WAŻNE !!! Drodzy Rodzice!!! Cena abonamentu zawiera dotację z Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. ILOŚĆ MIEJSC DOTOWANYCH W ŻŁOBKU JEST OGRANICZONA!

ABONAMENT KOLOROWEJ CIUCHCI NA ROK 2019

Abonament
K o l o r o w a   c i u c h c i a ”:

Całodzienny pobyt do 10h -  dzieci powyżej 1 roku - opłata stała: 530 zł/ opieka+zajęcia dodatkowe/ plus stawka żywieniowa * ilość dni w miesiącu/
w cenę abonamentu dla dzieci pow. 1 roku wliczone są zajęcia dodatkowe

( plastyczne, muzyczne, ruchowe, manualne, wyciszające...)

Abonament „Niebieska Ciuchcia”:
Całodzienny pobyt do 10h -  dzieci do 1 roku - opłata stała: 590 zł /opieka+zajęcia dodatkowe/, wyżywienie dostarczją rodzice!

Pakiet adaptacyjny "CIUCHCIA NA START"
K o l o r o w a   c i u c h c i a ”:

pobyt 2 tygodnie - do 5h dziennie cena: 500 zł

Pakiet "DNIÓWKI" „tylko w przypadku wolnych miejsc w żłobku!!!”:
do 5h dziennie cena: 500 zł
10 wybranych dni w miesiącu

Wpisowe 400 zł - jednorazowa opłata przy podpisaniu umowy, na którą składa się ubezpieczenie NNW dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, indywidualne wyposażenie Dziecka na czas pobytu w Akademii: poduszeczka, kołderka. WPISOWE NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU REZYGNACJI!!!

Przedłużenie umowy 200 zł - na kolejny rok opieki

Opieka nad dziećmi - stawka godzinowa

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z racji ograniczonych miejsc w Akademii):

1 godzina - 15 zł
od 2 - 3 godzin - 12 zł /h
powyżej 3 godzin – 10 zł /h

Usługi dodatkowe

Po zamknięciu Akademii każda rozpoczęta godzina pobytu Dziecka wynosi 50 zł.
Istnieje możliwość odwiezienia Dziecka do domu na terenie Swarzędza w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu - koszt jednorazowy 50 zł.
Możemy także zaproponować Państwu  opiekę nad Dzieckiem (np. w weekend, czy podczas karnawału) - cena oraz zakres godzin do uzgodnienia indywidualnie.

Odpisy

Za każdy dzień nieobecności (zgłoszony dzień wcześniej) odejmujemy stawkę żywieniową.
Odpisy dotyczą opiekunów, którzy wpłacają czesne w wyznaczonym terminie.